สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พิธีพระราชทานเพลิงศพ "ท่านอาจารย์วัลลภ ภักดีสุข"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. พลโท มณฑล ปราการสมุทร นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการวิชาการของสมาคม เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ "ท่านอาจารย์วัลลภ ภักดีสุข" ที่ปรึกษาสมาคม และประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของสมาคม ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

ท่านอาจารย์วัลลภ ภักดีสุข ถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปการยิ่งแห่งวงการพัสดุภาครัฐของประเทศไทย และในอดีตได้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยหลายสมัย เป็นผู้ที่ก่อตั้งสมาคม เป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ในนามสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จึงขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ร่วมรับฟังสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอดจนเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมามา ณ โอกาสนี้ด้วย

logo_low.png

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

เลขที่ 31 อาคาร บจก.มาสเตอร์ทีม ชั้น 3
ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Google Map

© Copyright 2022 CMATTHAI All Rights Reserved.